За Ултра

Ултра е столбот на македонската ИКТ индустрија.

Со повеќе од 33 години искуство на пазарот, Ултра продолжува да ја негува традицијата да обезбеди услуги од сите нивоа на животниот циклус на ИТ проектите за своите клиенти.

Мисија

Да ги направиме бизнисите поконкурентни и да придонесеме за позитивни промени во општеството со користење на ИКТ.

Визија

Да водиме и создаваме услови за дигитална трансформација на бизнис процесите

Вредности

 • ИТ е секогаш за луѓето
 • Целиме високо и правиме најдобро што можеме
 • Слободумно и смело, да заслужиме Браво
 • Ги разбираме клиентите и произведуваме она што им е потребно

Ја продолжуваме традицијата на доверливост и посветеност

експертиза и искуство

 • Дизајн, развој и имплементација на комплексни информациски системи
 • Системска интеграција
 • Развој на веб-базирани апликации/
  портали и апликации за клиент/сервер
 • Управување/следење на најдобрите практики во/од животниот циклус на проектот
 • Владини институции
 • Агенции и органи на локалната самоуправа
 • Осигурителни компании
 • Јавни и приватни здравствени установи
 • Компании од јавниот и приватниот сектор
 • Консултантски услуги
 • Деловни анализи
 • Обука за производите на IBM
 • Специјализирани обуки
 • Компјутерска и комуникациска опрема
 • Виртуелна инфраструктура
 • Решенија за резервни копии
 • LAN/WAN комуникациски мрежи
 • Сопствен сервисен центар
 • Безбедносни ИТ-решенија
 • Гаранциски и постгаранциски услуги за продавачи без канцеларии во МК
 • Сервери Оперативни системи: UNIX
 • Бази на податоци: Oracle, MS SQL, Informix RDBMS, MySQL, DB2
 • Јазици: .Net, Java, Java Script, Delphi
 • Тип на апликација: веб-базирана , архитектура на клиент/сервер со графички кориснички интерфејс (GUI)

Успехот во бројки

1.5

+ М

Крајни корисници

2000

+

Интерни корисници

5

+ М

Аплицирања преку системите

300

+

Инсталација на софтверски решенија

100

+

Системски поставувања и интеграции

Награди

Награда за Родово одговорен работодавач 2023 - доделена од Мисијата на Европска Унија и Министерството за Труд и социјална политика

Награда за продажни перформанси за хардвер на IBM 2016.

Прва (I) награда на националниот натпревар 2009–2010 за најдобро ИКТ-решение во Северна Македонија за EXIM системот.

Награда за најдобра продажба на IBM Enterprise Systems 2015

Специјално признание Проект на УСАИД за е-Влада (2004–2011) 2011

Партнери

Клиенти

Новости

Social Day 2024

Уште еден #УЛТРА успешен Social Day во нашата компанија во соработка со младинската организација Младите Можат. Младите средношколци од САБА – Приватно средно училиште се

Повеќе »

Сертификати

ISO 9001:2015

Систем за управување со квалитет

ISO 14001:2015

Систем за управување со животната средина

ISO 20000–1:2018

Информатичка технологија
Систем за управување со услуги

ISO 27001:2013

Систем за управување со безбедноста на информациите

Skip to content