Услуги

Традиционални ИТ услуги

  • Инсталација на ИТ опрема и системски софтвер
  • Одржување на ИТ опрема и системски софтвер
  • Надградби и пренамени на ИТ опрема и системски софтвер

ИТ Услуги од облак


  • Користење на софтверски продукти на Ултра како услуга во облак
  • Заштита и архивирање на податоци на клиенти
  • Хостирање на клиентски решенија во облак

Услуги во име на други производители

  • Инсталациски услуги овластени од IBM и Lenovo
  • Услуги за одржување во гаранциски рок и постагаранциски рок за IBM и Lenovo

Како работиме ние?

Реализирајте ја вашата идеа
зголемете го вашиот бизнис

1. Контактирајте не

2. Презентирајте го вашиот проект

3. Брза и сигурна изработка

Skip to content