Мисија и визија

  • Home
  • Мисија и визија

Мисија

Да ги направиме бизнисите поконкурентни и да придонесеме за позитивни промени во општеството со користење на ИКТ.

Визија

Да водиме и создаваме услови за дигитална трансформација на бизнис процесите

Вредности

● ИТ е секогаш за луѓето
● Целиме високо и правиме најдобро што можеме
● Слободумно и смело, да заслужиме Браво
● Ги разбираме клиентите и произведуваме она што им е потребно

Ја продолжуваме традицијата на доверливост и посветеност

Skip to content