Клиенти

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

Клиенти

Клиенти 

  • Ултра е еден од најголемите деловни партнери на IBM во Северна Македонија и водечка компанија во областа на инсталација, конфигурација,
  • одржување и сервисирање на опремата на IBM. Ultra е давател на решенија за сервери за напојување и системи за
  • складирање, дистрибутер/партнер за управување со податоци, софтверски партнер и овластен давател на услуги
  • за гаранција со искуство:
  • 100 Power/RISC сервери со над 800 процесори, кои се движат од 1 до 24 процесорски машини, во различни критични средини: телекомуникации, министерства, банки, осигурителни компании, производство, трговија на мало, образование итн.
  • 30 SAN сајтови во Кластерирани средини (AIX и Windows) со физички капацитет над 1PB.
  • 500 сервери базирани на IBM и Lenovo Intel во околини Windows/Linux.
  • 2 сервери на IBM Mainframe.
  • 5 IBM Enterprise Storage Servers, вклучувајќи го и првиот инсталиран во земјата.
Skip to content