Ултра ја доби наградата “Родово одговорен работодавач 2023!

Признанието го добивме како награда за успешно воведени и иплементирани родово еднакви мерки во рамки на проектот за воведување на флексибилни на организација на работата и усогласување на работниот и семејниот живот поддржан од Европската Унија.

Во ера на глобализација и забрзан технолошки напредок, сметаме дека избраните мерки придонесуваат кон развој на флексибилни форми на работа, еднакви можности за професионално надоградување и хармонизирана рамнотежа меѓу приватниот и професионалниот живот на вработените.

Да се биде “Родово одговорен работодавач” е големо признание на кое сме навистина горди! Во 2024, продолжуваме со истото темпо, со еднакви можности за успех за сите наши вработени и позитивна работна средина!

Skip to content